Bảo hộ lao động Trương Phi


An toàn hơn ngày hôm qua

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG NỢ:

Hợp đồng nguyên tắc:

· Sau khi hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của Laodongbaoho.com, được hưởng các chính sách dành cho đại lý của Laodongbaoho.com.

Công nợ mua hàng:

· Quý đại lý thanh toán 100% trước khi giao hàng.

· Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ.

· Trong trường hợp Quý đại lý lập bảo lãnh ngân hàng thời hạn 1 năm với số tiền tuỳ thuộc vào nhu cầu kinh doanh và năng lực tài chính của đại lý. Trên cơ sở đó Quý đại lý sẽ được hưởng hạn mức tín dụng từ 40% đến 70% với thời hạn công nợ tối đa là 30 ngày.