Bảo hộ lao động Trương Phi


An toàn hơn ngày hôm qua

Liên hệ

                  

Miền Bắc: Nguyễn Thị Thu Hằng 

SDT : 0912389842

Email: Laodongbaoho@gmail.com 

Miền Trung: Trương Quang Phi

SĐT : 0914333421

Email: Laodongbaoho@gmail.com

Miền Bắc: Nguyễn Thị Bích Huệ

SĐT: 0896203329
Email: Laodongbaoho@gmail.com

Miền Nam: Nguyễn Minh Nhi

SĐT :  0914333421

Email: Laodongbaoho@gmail.com

Hotline: 0914333421

Địa chỉ: 151 Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng