Bảo hộ lao động Trương Phi


An toàn hơn ngày hôm qua

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

Hỗ trợ về PR – Marketing:

· Quý đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình laodongbaoho.com Thông tin về Quý đại lý sẽ được quảng cáo cùng laodongbaoho.com trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của laodongbaoho.com

· Quý đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Nhà sản xuất/ Laodongbaoho.com.

· Quý đại lý được cấp giấy chứng nhận là đại lý chính thức của Nhà sản xuất và Laodongbaoho.com.

· Quý đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của hãng và laodongbaoho.com, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp:

· Quý đại lý được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại., hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu cũng như có những trường hợp vượt qua tầm xử lý sẽ được Kỹ thuật của Nhà sản xuất hổ trợ và đảm nhận.

· Quý đại lý được đào tạo và huấn luyện theo chương trình, theo cấp Đại lý tương ứng với từng dòng sản phẩm, công nghệ và kiến thức bán hàng theo chương trình của Nhà sản xuất/ Laodongbaoho.com khi có chương trình.

· Khi tham gia thầu và dự án, Quý đại lý sẽ được Nhà sản xuất/ Laodongbaoho.com tư vấn và hỗ trợ về giải pháp và kỹ thuật nếu có yêu cầu.