Bảo hộ lao động Trương Phi


An toàn hơn ngày hôm qua

CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:

Giá mua hàng:

· Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.

· Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường.

Giá mua hàng:

· Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Laodongbaoho.com giảm giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại theo đúng số lượng hàng, mã hàng nhập đang lưu kho của Đại lý, được xác minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.

· Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Laodongbaoho.com tăng giá Bán, Quý đại lý được thông báo trước tối thiểu trong vòng 45 tối đa 60 ngày để có chính sách nhập hàng cho phù hợp.

Bảo vệ khách hàng cho Đại lý:

· Các đại được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng khách hàng và để trở thành các Đại lý lớn độc quyền phân phối tại các khu vực đã được quy hoạch trong hệ thống.

· Các Đại lý được cấp mã Đại lý, mã này sẽ được các Đại lý cung cấp cho các khách hàng của mình nhằm mục đích khi các khách hàng của Đại lý tiếp xúc trực tiếp tới Laodongbaoho.com, Laodongbaoho.com sẽ yêu cầu khách hàng cấp mã nếu Mã khách hàng thuộc đại lý nào thì sẽ được Laodongbaoho.com chuyển khách hàng về cho Đại lý đó.

· Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với Laodongbaoho.com, sẽ được laodongbaoho.com giới thiệu về nơi Đại lý có khu vực nơi khách hàng cư trú.

· Laodongbaoho.com bảo vệ quyền phát triển tại đại điểm mới cho Đại lý trên toàn kênh phân phối tối thiểu 3 tháng và đa không quá 6 tháng.